Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia i udoskonalenia Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

 • Firma (zwana w niniejszej umowie "Firmą", "My", "Nas" lub "Naszą") to ProviThor B.V., Rudigerstraat 39A, 5408AA Volkel (NL).

 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające wśród wielu zastosowań szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie.

 • Kraj odnosi się do: Holandia

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Serwis odnosi się do strony internetowej.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona odnosi się do ProviThor, dostępnego pod adresem www.provithor.com.

 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, w zależności od sytuacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto

 • Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w Naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies lub Cookies przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Flash Cookies. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub Flash Cookies) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub jego aktywności w naszym Serwisie. Flash Cookies nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla Browser Cookies. 
 • Sygnały nawigacyjne. Niektóre sekcje Serwisu i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (zwane również clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które pozwalają Firmie na przykład na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy jest on wyłączony, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Konieczne / niezbędne pliki cookie

  Typ: Cookies sesyjne

  Administrowane przez: Us

  Cel: Te Pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelnić użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików Cookies nie można świadczyć usług, o które prosili Państwo, a my używamy tych plików Cookies wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.

 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

  Typ: Persistent Cookies

  Administrowane przez: Us

  Cel: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies na Stronie.

 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością

  Typ: Persistent Cookies

  Administrowane przez: Us

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Kontem: aby zarządzać rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zostały zakupione przez użytkownika lub innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.

 • Aby skontaktować się z Państwem: Aby kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.

 • Aby zarządzać żądaniami użytkownika: Aby obsługiwać i zarządzać Twoimi zgłoszeniami do Nas.

 • W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystywać dane użytkownika do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przekazania części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

 • Dla innych celów: Możemy wykorzystywać Państwa informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Państwa doświadczeń.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępnić lub przekazać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części Naszej działalności przez inną firmę.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne podmioty zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne firmy kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika Naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy Użytkownik dzieli się danymi osobowymi lub w inny sposób współdziała w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowuje również Dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa informacje, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do - i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Poinformujemy o tym, zanim Dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym Zasadom prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych nieprawidłowości w związku z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Pocztą elektroniczną: info@provithor.com