Obraz zapalnego ciała ludzkiego na pomarańczowym tle. Tytuł: Kompensacja stanu zapalnego za pomocą grzybów psychodelicznych

Zwalczanie stanów zapalnych za pomocą grzybów psychodelicznych

Psilocybina, naturalnie występujący związek psychodeliczny znajdujący się w magicznych grzybach, zyskuje uwagę ze względu na potencjalne korzyści terapeutyczne przeciwko zapalnym chorobom przewlekłym.

Istnieje coraz większa liczba badań prowadzonych w celu zrozumienia, w jaki sposób psylocybina może łagodzić objawy zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak lęk, depresja, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i uzależnienia. Magiczne grzyby są źródłem agonistów receptora 5-HT2A, które pojawiły się jako obiecujące nowe możliwości leczenia różnych zaburzeń związanych z zapaleniem. W tym artykule zgłębiamy ten temat dalej.

Czym są agoniści receptora 5-HT2A?

Receptor 5-HT2A jest białkiem, które jest kodowane przez gen HTR2A. Jest to podtyp receptora serotoninowego i występuje głównie w ośrodkowym układzie nerwowym, a konkretnie w korze mózgowej, hipokampie i wzgórzu. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa rolę w różnych procesach fizjologicznych, takich jak regulacja nastroju, poznanie i percepcja.

Najbardziej znanymi agonistami receptora 5-HT2A są substancje psychodeliczne, takie jak LSD, psylocybina i DMT. Substancje te mogą występować naturalnie w niektórych roślinach i grzybach (np. magiczne grzybki i magiczne trufle) lub być syntetyzowane w laboratorium (LSD).

Istnieją również pewne leki farmaceutyczne, które działają jako agoniści receptora 5-HT2A, w tym niektóre atypowe leki przeciwpsychotyczne, takie jak klozapina i risperidon, oraz niektóre leki przeciwdepresyjne, takie jak trazodon i nefazodon.

Okazuje się, że agoniści receptora 5-HT2A wykazują zaskakującą moc jako środki przeciwzapalne. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że psilocybina może funkcjonować jako środek przeciwzapalny, oferując nową i ekscytującą strategię leczenia zaburzeń zapalnych dotykających zarówno umysł, jak i ciało.

Ostatnie badania wykazały, że oprócz stymulowania neuroplastyczności, grzyby psilocybinowe i inni agoniści receptora 5-HT2A zmniejszyli stan zapalny u myszy z zapaleniem jelita grubego, rodzajem zapalnej choroby jelit. Psilocybina zmniejszyła również stan zapalny i stres oksydacyjny w mózgach szczurów z traumatycznymi urazami mózgu. Po pierwszych obiecujących badaniach, miejmy nadzieję, że zobaczymy nowe terapie oparte na psilocybinie zwalczające zaburzenia zapalne, w tym:

  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • zapalenie okrężnicy
  • neurozapalenie
  • ból przewlekły
  • nieswoiste choroby zapalne jelit
  • stwardnienie rozsiane

Chociaż potrzeba więcej badań, aby w pełni zrozumieć przeciwzapalne działanie grzybów psychodelicznych , zasugerowano również, że przeciwzapalne właściwości psylocybiny mogą być związane z jej zdolnością do modulowania produkcji cytokin prozapalnych. Cytokiny małe białka, które odgrywają ważną rolę w komunikacji w obrębie układu odpornościowego. Cytokiny mogą mieć charakter prozapalny lub przeciwzapalny, w zależności od ich specyficznych funkcji. Cytokiny prozapalne są zaangażowane w promowanie stanu zapalnego i aktywację komórek odpornościowych do zwalczania infekcji lub innych zagrożeń dla organizmu, natomiast cytokiny przeciwzapalne pomagają rozwiązać stan zapalny i zapobiegają nadmiernym reakcjom immunologicznym, które mogą uszkodzić zdrowe tkanki. 

Jak psilocybina reguluje stan zapalny?

Zapalenie jest naturalną odpowiedzią układu odpornościowego na uraz, infekcję lub inne formy stresu w organizmie. Kiedy stan zapalny staje się przewlekły, może przyczynić się do rozwoju szeregu problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń autoimmunologicznych, chorób układu krążenia, a nawet niektórych rodzajów raka. To właśnie tutaj grzyby psychodeliczne mogą być w stanie pomóc.

Badania dotyczyły mechanizmów, dzięki którym agoniści 5-HT2A wywołują swoje działanie przeciwzapalne. Jednym z potencjalnych mechanizmów jest aktywacja receptora sigma-1, którego działanie przeciwzapalne wykazano w różnych modelach zwierzęcych. Inny proponowany mechanizm obejmuje aktywację szlaku czynnika jądrowego kappa B (NF-kB), który odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej i zapaleniu.

Oprócz psylocybiny, inne związki znajdujące się w grzybach psychodelicznych, takie jak ergotioneina i hericenony, również okazały się mieć właściwości przeciwzapalne. Ergothioneine, na przykład, wykazano, że zmniejsza stan zapalny w ludzkich komórkach in vitro, podczas gdy hericenony wykazano, że zmniejszają stan zapalny u myszy z zapaleniem jelita grubego.

Czy to działa?

Podczas gdy badania naukowe wciąż walczą o zrozumienie wszystkich mechanizmów stojących za psychodelikami, jednocześnie pojawia się wiele dowodów anegdotycznych. 

Fora internetowe, takie jak Reddit, są w ostatnich latach rozświetlone raportami od ludzi, którzy odkrywają korzyści płynące z magicznych grzybów dla chorób zapalnych. W szczególności zwyczaj mikrodozowania pokazuje zdumiewające korzyści, które jeszcze muszą być w pełni zbadane i wyjaśnione.

Chociaż, ma sens hipoteza, że przyjmowanie substancji regulujących stan zapalny regularnie może pomóc obniżyć poziom zapalenia w czasie i zabezpieczyć zdrowszy stan homeostazy dla organizmu. 

Powrót do bloga

Zostaw komentarz

Uwaga, komentarze muszą być zatwierdzone przed ich publikacją.